SOE 2023 National Lecture

Informācija par SOE lekciju- skatīt pievienoto vēstuli!

Iespējamās lekcijas tēmas un dalībniekus lūdzu sūtīt uz jurisvanags@inbox.lv

Dalīties: