Par mums

LAĀA valde

Juris Vanags, valdes priekšsēdētājs
jurisvanags@inbox.lv

Ēriks Elksnis, valdes priekšsēdētāja vietnieks
eriks.elksnis@inbox.lv

Lāsma Volksone, valdes sekretāre
lasma.vilks@gmail.com

Guna Laganovska
glaganovska@ml.lv

Kristīne Baumane
baumanek@parks.lv

Marija Klindžāne
marijaklindzane@inbox.lv

Līga Radecka
ligaradecka@inbox.lv

Artūrs Zemītis
arturs.zemitis@gmail.com

Māra Briede
briedemara@inbox.lv

Latvijas Acu ārstu asociācija - Valdes sastāvs