Latvijas Acu ārstu asociācijas sēde “Refraktīvā ķirurģija” 2022.gada 30.septembrī 16.00 Zoom

Sēdes programma:

1.       LAĀA aktualitātes- doc. J. Vanags 5 min.

2.       Refraktīvās ķirurģijas pacientu profils- dr. F.Lūkins 30 min.

3.       LASIK- dr. I. Lācis 15 min.

4.       SMILE- dr. J. Gertnere 15 min.

5.       ICL- dr. I.Šveiduka 15 min.

6.       Refraktīvā lēcas nomaiņa- dr. A. Solomatins 15 min.

7.       IOL aprēķins pēc refraktīvās ķirurģijas- dr. D.Raščevskis 15.min.

8.       Refraktīvās ķirurģijas komplikācijas- dr. O.Gertners 15 min.

9.       Unimed 5 min.

10.   Santen  5 min.

11.   Alcon 5 min.

12.   Sirowa 5 min.

 

13.   Sausās acs sindroms pacientiem pēc refraktīvās ķirurģijas- dr. K. Ozols 30 min.

Dalīties: