Latvijas Acu ārstu asociācija

Latvijas Acu ārstu asociācija (LAĀA) ir Latvijā vadošā apvienība acu un redzes veselības aprūpes jomā.

Mūsu mērķis ir sekmēt kvalitatīvu un pieejamu medicīnisko un ķirurģisko acu aprūpi Latvijā, veicināt izcilību oftalmoloģijā un sniegt atbalstu acu ārstiem, kā arī veicināt sabiedrības izpratni par acu veselību.

LAĀA ir Latvijas Ārstu biedrības profesionāla struktūrvienība, kas pašlaik apvieno vairāk kā 250 Latvijas acu ārstus un acu ķirurgus.

Latvijas Acu ārstu asociācija

Vieta Jūsu reklāmai

Latvijas Acu ārstu asociācijas
galvenie uzdevumi

Interešu
aizstāvība

Mūsu galvenā rīcība ir savu biedru profesionālo un ekonomisko interešu aizstāvība.

Ārstu kvalifikācijas nodrošināšana

Acu ārstu kvalifikācijas nepārtrauktības un sertifikācijas nodrošināšana nacionālā līmenī.

Aktīva līdzdalība
lēmumu pieņemšanā

Līdzdalība valsts politikas un tiesību aktu izstrādē acu veselības jomā Latvijā.

Aprūpes
kvalitāte

Medicīniskās aprūpes oftalmoloģijā un pakalpojumu kvalitātes uzlabošana.

Sabiedrības
informēšana

Sabiedrības izpratnes par acu veselību un redzes higiēnu veicināšana.

Ilgspējīga
veselības politika

Iestājamies par ilgtspējīgu veselības politiku Latvijā acu un redzes veselības jomā.

Atrodi savu acu ārstu

Raksti vārdu vai uzvārdu zemāk, lai atrastu kontaktinformāciju jebkuram Latvijas Acu ārstu asociācijas biedram!

Jānis Bērziņš